Laknat Allah SWT.

Adakah kita lebih takut kepada laknat Allah SWT.
atau kepada laknat manusia
yang dicipta oleh Allah SWT.

Morning azan